De meest gestelde vragen over de MorgenWonen-woningen

FAQ

Wat is het verschil tussen een NOM-woning en energie-nota-nul woning?
Alle woningen worden duurzaam gebouwd en opgeleverd met een energieprestatiecertificaat. Het gebouwgebonden energiegebruik wordt gemeten met de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe beter uw woning presteert. Uw woning kan dus energiegebruik zelf opwekken! Gebouwgebonden energiegebruik is het energiegebruik dat direct afhankelijk is van hoe de woning is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn. Daarnaast spreken we ook van gebruikersgebonden energiegebruik door apparaten die u zelf meeneemt of gebruikt in uw woning, bijvoorbeeld uw wasmachine, droger en tv.
Bij een Nul-Op-De-Meter (NOM) woning wekt de woning evenveel energie op als wordt gebruikt (zowel bouwgebonden als gebruikersgebonden energieverbruik). Hoewel u bij uw energieleverancier ook netwerkkosten betaalt, kunt u tevens gebruik maken van de Heffingskorting Energie. Dit maakt dat uw meterstand aan het einde van het jaar weer op nul staat. Bij deze woningen wordt een NOM certificaat geleverd.
Een energie-nota-nul woning lijkt erg op een NOM woning, maar deze woning produceert zelf over het jaar net iets minder energie. Afhankelijk van uw gebruikersgebonden energieverbruik krijgt u geld terug, staat de meter weer op nul of moet u wellicht net iets bij betalen omdat de opgewekte energie niet het gehele energieverbruik incl. netwerkkosten dekt.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?
We verwachten dat de huurwoningen eind 3e kwartaal 2021 en de koopwoningen begin 4e kwartaal 2021 opgeleverd kunnen worden. Echter hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Dit is een voorlopige inschatting en natuurlijk van veel factoren afhankelijk. Voor de exacte datum houden we u uiteraard op de hoogte.

Moet ik een contract afsluiten met een energieleverancier?
Ja, u dient zelf een energiecontract af te sluiten met een energieleverancier die ook een terug levering accepteert. Kijk bijvoorbeeld op pricewise of gaslicht voor een goede vergelijking van energieleveranciers.
U heeft dit contract nodig om energie (=stroom) geleverd te krijgen en energie (= stroom van de zonnepanelen) terug te leveren. Deze “transportkosten” worden wel in rekening gebracht. De condities van de verschillende energiemaatschappijen zijn sterk wisselend. De zonnecellen op de woning produceren gemiddeld ±5.000 KWh per jaar. Bij normaal gebruik is dit voldoende om de energiebehoefte van een gezin met één kind te dekken. In principe is 0 op de rekening het maximaal haalbare. Toch is het raadzaam om bij de energiemaatschappij van uw keuze na te vragen of u energie kunt terug leveren en of de maatschappij daarvoor een vergoeding rekent.

Zit het verbruik en vast recht van water bij in de huur?
Nee, u dient bij de leverancier van water een contract af te sluiten.

Hoe wordt mijn huis verwarmd?
Zowel voor de verwarming- als warmwatervoorziening is de woning uitgerust met een zogenaamde luchtwarmtepomp welke op het dak is geplaatst. Deze verwarmt een 200 liter boiler die op zolder geplaatst is. Hieraan wordt tevens de warmte onttrokken voor de vloerverwarming van de woning. Er ligt vloerverwarming op de begane grond en de
eerste verdieping. De zolder wordt verwarmt door opstijgende warme lucht.
De verwarming van de verschillende vertrekken kan niet apart geregeld worden. De in de kamer geplaatste thermostaat reguleert de verwarming van de gehele woning. De verwarmingsinstallatie is door de installateur zodanig geprogrammeerd dat grote temperatuurschommelingen niet gerealiseerd kunnen worden.

Heeft u een onderhoudscontract nodig?
Koopwoning:
Het is aan te bevelen dat u een onderhoudscontract afsluit voor de technische installatie. Dit dient voor het 24/7-onderhouds-contract voor de elektrische installatie (hieronder wordt verstaan de verwarmings- en warmwaterinstallatie en de WTW-installatie). Meer informatie hierover kunt u opvragen bij HOMIJ Duurzame Energie Concepten . Klik hier voor het aanvraagformulier.

Huurwoning:
De verhuurder heeft een 24/7-onderhoudscontract afgesloten voor de elektrische installatie (hieronder wordt verstaan de verwarmings- en warmwaterinstallatie) en het vervangen van het filter t.b.v. de WTW-installatie.

Wie bel ik bij problemen?
Koopwoning:
Technische- en/of bouwkundige problemen? MorgenWonen heeft een onderhoudsdienst waar u contact mee op kunt nemen. De exacte gegevens worden aangereikt bij de koopovereenkomst.

Huurwoning:
Technische problemen of vragen over de huurbetaling na oplevering van de woning?
Na oplevering van de woning valt het beheer onder NMG Vastgoed.
De technische dienst is bereikbaar via: td@nmg.nl of 088-200 70 50.
Voor administratieve vragen kunt u bellen met 088-200 70 60.


Welke verzekeringen moet ik afsluiten voor de woning?
Koopwoning:
U dient een normale opstal en inboedelverzekering af te sluiten indien gewenst.

Huurwoning:
U hoeft geen opstalverzekering af te sluiten. Wel dient u eventueel een inboedel- verzekering af te sluiten. Het staat u vrij een extra glasverzekering af te sluiten (risico van glasbreuk en beschadiging is voor rekening van huurder).

Mag ik een zonnescherm, naambord of schotelantenne aanbrengen aan de gevel?
Koopwoning:
Het is van belang gezien de bijzondere bouwaard van de woning en om onnodige schades aan de gevel te voorkomen dat u zich hiervoor houd aan de bijgeleverde technische instructie. Het aanbrengen van een schotel aan de gevel is niet aan te bevelen.

Huurwoning:
Het is niet toegestaan een zonnescherm zonder vooraf goedkeuring van de verhuurder aan te brengen. Dit is van belang gezien de bijzondere bouwaard van de woning en om onnodige schades aan de gevel te voorkomen. Informeer naar de voorwaarden. Het aanbrengen van een naambord aan de gevel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan op, aan of bij de woning een (schotel)antenne aan te brengen of te plaatsen en te handhaven.

Mag ik veranderingen aanbrengen aan de huurwoning?
Nee, u mag geen bouwkundige veranderingen aanbrengen aan de woning.

Mag ik de tuin herinrichten?
Koopwoning:
Houd er rekening mee dat als doeken of matten aanbrengt aan het hekwerk dit schade kan brengen aan het hekwerk bij sterke wind.

Huurwoning:
Ja, echter bij het verlaten van de woning dient de tuin in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden. Verhuurder zal in de achtertuin een terras en een verhard pad van de achterdeur van de woning naar de berging aanleggen. Verhuurder zal in de voortuin een verhard pad van de voordeur van de woning naar het trottoir aanleggen. Het is huurder niet toegestaan op het perceel diepwortelende bomen te planten. Voor plaatsen van bijvoorbeeld een pergola, overkapping, tuinhuisje dient u vooraf toestemming te vragen aan verhuurder.
Het is niet toegestaan de door verhuurder geplaatste erfafscheidingen, voor en tussen de woningen en aan de achterzijde met poort, op enig moment te verwijderen. Tevens heeft u de verplichting om de hederabegroeiing alsmede de eventueel geplante beukenhaag te onderhouden en in stand te houden.
Bij de hoekwoningen wordt de tuin aan de voorzijde niet geheel afgesloten door middel van een hekwerk. Mocht u dit wensen dan kunt u dit hekwerk voor eigen rekening en risico plaatsen, hiervoor verwijzen wij u naar de volgende leverancier:
Gelmo Hekwerken
Rijksweg 14 , 6584 AB te MOLENHOEK
Telefoon: 024-3580777. Email: info@gelmo.nl

Mag ik in de wanden boren?
Koopwoning:
Het is niet aan te bevelen te boren of te schroeven in de wanden van toilet en badkamer. De betonwanden zijn geschikt om met behulp van pluggen en schroeven objecten op te hangen. De houten binnenwanden zijn geschikt om rechtstreeks schroeven in te draaien en lichte objecten op te hangen.

Huurwoning:
Het is uitdrukkelijk verboden gaten te boren en schroeven aan te brengen in de deuren, achterwanden van de keuken, de wanden in het toilet en de badkamer.
De betonwanden zijn geschikt om met behulp van pluggen en schroeven objecten op te hangen. De houten binnenwanden zijn geschikt om rechtstreeks schroeven in te draaien en lichte objecten op te hangen.

Wat mag ik doen met de wanden van de badkamer en het toilet?
Deze wanden bestaan uit een MDF-kern welke is afgewerkt met een aluminiumbeplating. Indien u objecten zou willen ophangen is het aan te bevelen dit te doen met behulp van zuignapjes of dubbelzijdig plakband.

Mag ik in de vloeren/plafonds boren?
Onder geen enkele voorwaarde mag u in de begane grond- en eerste verdiepingsvloer boren danwel spijkeren. Deze vloeren zijn namelijk voorzien van een leidingsysteem voor vloerverwarming.
Voor het ophangen van lampen en bijvoorbeeld rails ten behoeve van de gordijnen is het toegestaan te boren in de plafonds, lengte schroeven max. 50 mm.

Mag ik de binnenwanden van mijn huurwoning schilderen of voorzien van behang?
Ja. Alle wanden en plafonds, behoudens die van toilet en badkamer en achterwand keuken, worden voorzien van behang danwel van een neutrale kleur sauswerk. Bij oplevering dient de woning in originele staat te worden opgeleverd, dat wil zeggen behang verwijderd en muren wit gesaust.

Mag ik de kozijnen en deuren van mijn huurwoning schilderen?
Het is niet toegestaan de kozijnen of deuren in of aan het gehuurde in een andere kleur te schilderen dan de huidige kleurstelling. Het is eveneens niet toegestaan om de gevel of andere elementen aan de buitenzijde van het gehuurde in een andere kleur te schilderen dan de huidige kleurstelling.

Kan ik vloerbedekking vervangen?
Koopwoning:
Deze kunt u vervangen echter deze is verlijmd met de egalisatievloer.

Huurwoning:
Het is niet toegestaan de pvc-vloer op de begane grond- en verdiepingsvloer te vervangen of te voorzien van extra vloerbedekking. Een vloerkleed onder een zit- of eethoek mag wel. Dit in verband met de warmteoverdracht van de vloeren. Ook is het niet toegestaan de vloerbedekking op de trappen en de zolder te vervangen.

Moet ik de goten zelf schoonhouden?
De goten zijn onderhoudsarm, echter u dient ze wel een keer per jaar schoon te houden. U dient zelf de goten te reinigen. Het is toegestaan een ladder tegen de goot te laten rusten. Dit dient wel voorzichtig te gebeuren daar de goten van kunststof (polyester) zijn en derhalve kwetsbaar.

Mag ik in mijn huurwoning wijzigingen aanbrengen in de geplaatste keuken?
De woning wordt verhuurd met inbegrip van keuken met inbouwapparatuur. Het is verboden inbouwapparatuur te verplaatsen of daaraan enige wijziging aan te brengen. Bij oplevering van het gehuurde dient de inbouwapparatuur schoon alsmede in goede conditie en in werkende staat aan verhuurder opgeleverd te worden.
De pannen moeten geschikt zijn voor inductie-koken. U kunt dit vinden op de onderzijde van uw pannen. Het is verboden om warme pannen en dergelijke direct op het aanrecht te zetten, alsmede het aanrecht als snijplank te gebruiken. Het plaatsen van extra bovenkastjes in de keuken is niet toegestaan.

Hoe is de media- en communicatieaansluiting geregeld?
De woning beschikt over een media-en communicatieaansluiting. U dient zelf een contract af te sluiten voor de ontvangst van telefonie, internet en televisie. In de regel wordt deze aansluiting in de laatste fase van een bouwproject aangelegd. Houdt u er rekening mee dat u pas kort voor de opleverdatum van uw woning een contract kunt afsluiten met de door u gewenste provider. Informeer bij de gemeente naar het soort aansluiting (kabel of glasvezel).

Hoe is de inspectie geregeld?
Koopwoning:
Ruim van te voren ontvangt u een tijdstip van de sleuteloverdracht.
Op dat tijdstip is er iemand van MorgenWonen aanwezig om u te laten zien hoe de woning functioneert, de meterstanden te noteren en de sleutels over te dragen. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn dient u ervoor te zorgen dat iemand anders aanwezig is om de inspectie uit te voeren.

Huurwoning:
Ruim van te voren ontvangt u een tijdstip van de sleuteloverdracht.
Op dat tijdstip is er iemand van NMG Vastgoed aanwezig om u te laten zien hoe de woning functioneert, de meterstanden te noteren en de sleutels over te dragen. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn dient u ervoor te zorgen dat iemand anders aanwezig is om de inspectie uit te voeren.
Denkt u aan het storten van de waarborgsom en de eerste maandhuur? Zou u tevens, als bewijs daarvan, een kopie van uw afschrift willen meenemen tijdens de oplevering? De automatische incasso gaat daarna de maand daarna in.

Is de bouwplaats gereed na oplevering?
Houdt u er rekening mee dat u komt te wonen op een nieuwbouwlocatie?
Dat betekent dat sommige infrastructuur, zoals wegen, stoepen en openbaar groen nog niet gereed kunnen zijn en dat het stoffig/zanderig is.
Vaak moet de gemeente dit nog aanleggen en heeft MorgenWonen daar weinig of geen invloed op. Ook kan het betekenen dan een schutting of beukenhaag later aangelegd gaan worden. Voor het planten van een (beuken)haag wordt tevens gekeken naar het meest gunstige seizoen. De hovenier zal dan op een later tijdstip terugkomen.